• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om eierskifte barnehage

Informasjon

Dette skjema skal benyttes ved eierskifte av en allerede godkjent barnehage. Den nye eieren må sende inn melding om eierskifte. Når kommunen har mottatt meldingen, vil den sende bekreftelse til ny eier, med oversendelse av lokale retningslinjer, avtale med Narvik kommune, og andre relevante dokumenter.

Hvis barnehagen oppfyller alle krav i barnehageloven, vil ny eier få videreført driftstilskuddet til barnehagen.

Ny eier må ha en konkret plan om eierform, driftsform, antall barn og ansatte. Før du sender inn dette skjema må du legge ved følgende dokumentasjon:

• Budsjett for barnehagens drift
• Bemanningsplan
• Vedtekter
• Politiattest for barnehageeier
• Rutine for innhenting av politiattest
• Tegninger av lokalene/bygningene og utearealene
• Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern
• Vitnemål til styrer og pedagogisk personale
• Ferdigattest, evt. midlertidig brukstillatelse, etter plan og bygningsloven
• Samtykke fra Arbeidstilsynet
• Registrering eller godkjenning fra Mattilsynet
• Godkjenning fra brannvesenet
• Bekreftelse på eierskifte fra dagens eier

vi behandler saker som kommer inn til oss fortløpende.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader