• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknad

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til kjøp av elsykkel for privatpersoner 2022

Søknad

Tilskuddet gis til innkjøp av en elektrisk sykkel til privat bruk i egen husstand. Det gis kun tilskudd til en el-sykkel per husstand.

Dokumentasjon av brutto årsinntekt

Søker kan ikke ha en brutto årsinntekt som overstiger kr. 500 000.-

Dokumentasjon av brutto årsinntekt i form av de to siste lønnslipper fra arbeidsgiver, må vedlegges søknaden. Dersom du har flere arbeidsgivere må de to siste  lønnslipper fra alle dine arbeidsgivere vedlegges søknaden.

Tilskuddssatsen er begrenset til maksimalt 50 % av dokumentert kostnad og maksimalt tilskuddsbeløp er kr 3000

Kostnader til pedaler, ringeklokke, lykt, refleks, skjermer og piggdekk kan inkluderes i de tilskuddsberettigede kostnadene dersom dette ikke allerede følger med sykkelen.

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis til kontonummeret du oppgir i dette skjemaet.
Du vil få melding om at søknaden er mottatt.

Tilskuddet skal ha kjøpsutløsende effekt og har derfor ikke tilbakevirkende kraft.

Du får ikke tilskudd dersom du ikke har søkt på forhånd.
Før du sender dokumentasjonen må du søke og få tilsagn på støtten.

Etter at din søknad er behandlet får du tilsagn om eventuell tildeling av tilskudd til den e-postadressen du oppgir i søknaden din.

Tilsagnet er gyldig i 2 måneder. Det vil si at søker har 2 måneder på å gjennomføre tiltaket og sende dokumentasjon på kjøpet.

Dokumentasjon på kjøpet skal sendes til: postmottak@narvik.kommune.no
Dokumentasjonen skal inneholde:

- Kvittering på kjøpet.
- Bilde av rammenummeret på el-sykkelen. 
- Dokumentasjon på registrering i et sykkelregister.


Søker
/ Fyll inn postnummer. Poststed fremkommer når postnummer er fylt ut.
Egenerklæring

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader