• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Omsetningsoppgave 2024

Innledning

Innledende informasjon

Alle innehavere av kommunal salgs- eller skjenkebevilling må betale gebyr for omsatt mengde alkohol til kommunen. Gebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk. 

Narvik kommune har fastsatt frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk til å være 1. mars hver år. Det skal samtidig sendes inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol foregående år. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Bevillingsgebyret for 2023 utgjør per år minimum kr 1850 for salg og kr 5800 for skjenking.
Bevillingsgebyret for 2024 utgjør pr. år minimum kr 1960 for salg og kr 6100 for skjenking
Satsene per liter finnes i alkoholforskriften.

Jf. alkoholforskriften må det sendes inn ett skjema for hvert salgssted/skjenkested. Skjema skal fylles ut av styreleder eller daglig leder i selskapet. For bedrifter som er revisjonspliktig må revisors bekreftelse på omsatt mengde alkohol i 2023 legges ved. For bedrifter som er unntatt revisjonsplikt må regnskapsførers bekreftelse legges ved.

Faktura for forventet omsatt mengde alkohol i 2024 vil bli sendt ut når omsetningsoppgaven er mottatt og godkjent. Det vil da bli gjort etterberegninger for bevillingsgebyr for 2023.

Manglende dokumentasjon eller manglende innsending av oppgave vil kunne føre til prikkbelastning, jamfør alkoholloven og alkoholforskriften.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader