• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om felling av trær/rydding av skog på kommunal eiendom

Informasjon - Opplysninger om søker

I henhold til «Lov om rettshøve mellom granner» (naboloven), kan det søkes om felling av trær på kommunens grunn, som står nær nabogrense og utgjør skade eller særlig ulempe. Loven omhandler trær som står nærmere grensa enn 1/3 av totalhøyden,og som det ikke er «nemnande om og gjere for eigar» dvs. kommunen, å beholde.
Kommunen ved enhet Areal- og samfunnsutvikling avd. Landbruk og naturforvaltning kan ut over denne grensa gi tillatelse til at det tynnes i trebestander. Dette må gjøres i tråd med de fastsatte kriteriene og  må godkjennes av grunneier før igangsetting.


Vedlegg til søknaden:

Bekreftelser/uttalelser

For å unngå konflikter mellom søkers og andres interesser i området, skal Narvik kommune ha underskrift fra naboer og gjenboere hvor de godkjenner den omsøkte hogsten.
Areal- og samfunnsutvikling ved avd. Landbruk og naturforvaltning ønsker også uttalelse fra velforening i de tiflellene det aktuelle området har betydning som fellesareal/område for lek, rekreasjon og friluftsliv.
Areal- og samfunnsutvikling ved Avd. Landbruk/naturforvaltning kan sende søknaden i retur- eller avslå søknaden så fremt  vilkårene ikke er oppfylt.


Kart
Det må vedlegges et kart, målestokk 1:1000, med eiendomsgrenser og påtegning av hvor trærne er.
Kartutsnitt kan hentes på kommunens hjemmeside.
Trær som ønskes felt kan også merkes i marka med bånd eller tape. Det er forbudt å blinke eller male trærne.

Kontaktpersoner

Parkareal/vegareal: Anita Ravn, anita.ravn@narvik.kommune.no tlf. 976 20 752  Sigbjørn Olav Normann, sigbjorn.olav.normann@narvik.kommune.no tlf. 922 49 880

Regulerte areal
:
Steinar Langnes
steinar.langnes@narvik.kommune.no  tlf. 992 78 191

LNFR- og uregulert areal:
Bertil A Birkeland
bertil.birkeland@narvik.kommune.no  tlf. 986 70 670

SØKER/MELDER
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader