• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Klage på parkeringsgebyr og offentlig/privat kontrollsanksjon

Orientering om behandling av klage

Ved klage skal skjema benyttes, alle klager besvares skriftlig.

Klagefristen er 3 uker fra datoen parkeringsgebyret eller offentlig-/privatrettslig kontrollsanksjon er ilagt.

Klagen behandles på en av følgende tre måter:

  1. Parkeringsgebyret eller offentlig-/privatrettslig kontrollsanksjon oppheves som feilaktig ilagt.
  2. Parkeringsgebyret eller offentlig-/privatrettslig kontrollsanksjon ettergis, for eksempel dersom overtredelsen skyldes forhold utenfor bilførerens kontroll.
  3. Parkeringsgebyret eller offentlig-/privatrettslig kontrollsanksjon opprettholdes.

Dersom parkeringsgebyret eller offentlig-/privatrettslig kontrollsanksjon opprettholdes, gis det samtidig orientering om den adgang klageren har til å kreve rettslig klagebehandling.

Parkeringsgebyr behandles i tingretten og offentlig-/privatrettslig kontrollsanksjon behandles i Parkeringsklagenemda.

Ilagt parkeringsgebyr eller offentlig-/privatrettslig kontrollsanksjon skal i følge forskriftene betales innen 3 uker fra ileggelsesdato, selv om klagen skulle resultere i ettergivelse eller opphevelse etter betalingsdatoen.

Skulle klagen føre til at ilagt parkeringsgebyret eller offentlig-/privatrettslig kontrollsanksjon blir ettergitt eller opphevet vil innbetalt beløp bli refundert.

Parkeringsgebyr vil automatisk bli forhøyet med 50 % dersom det ikke er betalt innen betalingsfristen, uavhengig av hva som er årsaken til at betaling ikke har skjedd. Jmf Forskrift om offentlig parkeringsgebyr §5

Kontrollsanksjonen vil forhøyes med operatørens til enhver tid gjeldende purregebyr. Narvik kommunes purregebyr er for tiden kr. 70,-

PARKERINGSGEBYRET/ OFFENTLIG-/PRIVATRETTSLIG KONTROLLSANKSJON /INNBETALINGSKORTET MÅ IKKE RETURNERES SAMMEN MED KLAGEN.

Veiledning /saksbehandling:
Parkeringskontoret,Teknologiveien 2A 8517 Narvik
Tlf.  76 91 35 61 mellom kl. 10.00 - 14.00 mandag - fredag


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader